• learnplay-slide-1

Wat is Villa Max?

Villa Max is het buitenschools kinderopvanginitiatief van de gemeente Ingelmunster, in samenwerking met het OCMW en de CV BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster).

De kinderen kunnen er vrij spelen, deelnemen aan georganiseerde activiteiten of buiten ravotten onder toezicht van gemotiveerde kinderbegeleid(st)ers.

Wens je gebruik te maken van onze opvangdiensten? Registreer je dan vandaag nog en maak kennis met Villa Max.

Voor wie?

Villa Max heeft een capaciteit van 100 kinderen en richt zich tot alle schoolgaande kinderen vanaf 2,5 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) die in Ingelmunster wonen, school lopen of van wie de ouders in Ingelmunster werken.

Villa Max is ook toegankelijk voor kinderen vanaf 2,5 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) die niet tot deze drie categorieën behoren.

Er is ook mogelijkheid voorzien voor de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften.

Iedereen is welkom!

Begeleiding

De coördinator van de opvang is Demasure Annelies.

Samen met een team kinderbegeleid(st)ers zorgt Annelies voor het uitbouwen van kwaliteitsvolle opvang op maat. Het Villa Max-team staat in voor het bewaken van de kwaliteit, de inhoudelijke begeleiding, contacten met de ouders, personeelsbeleid, organisatie en omkadering.

Beleid

Villa Max wil kwalitatieve kinderopvang aanbieden op maat van uw kind!

We willen aandacht besteden aan het eigen ritme en behoeften van de kinderen. Dit met voldoende structuur met als doel de zelfstandigheid van de kinderen en hun omgang met andere kinderen te bevorderen. Jouw kind staat centraal! Tegelijk streven we naar een maximale samenwerking met de ouders.

We vinden het belangrijk om samen te werken met de andere gemeentelijke diensten die bezig zijn met jeugdwerking zoals sportdienst, jeugddienst en bibliotheek. Bij elke vakantie bundelt de jeugddienst het aanbod vrijetijdsactiviteiten in het tijdschrift ‘De Max’. Hierin legt de jeugddienst diverse combinatiemogelijkheden van de verschillende activiteiten uit. De Max geeft het gemeentebestuur mee aan de kinderen vanuit de scholen en is te vinden op openbare plaatsen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek, het sportcentrum...

Villa Max heeft een oudervereniging als ondersteuning voor de werking. Een oudervereniging die het leven in de buitenschoolse opvang met zowel inhoudelijke, ontspannende, educatieve als praktische activiteiten inspireert.

 

Bollewerpstraat 5
8770 Ingelmunster
Ond.nr.: 0567 755 153
Villa Max © 2017 All Rights Reserved. Made by WITTER