Cvba BKI - Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster

Cvba BKI (Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster) is een coöperatieve vennootschap die, overeenkomstig artikel 3 van haar statuten volgende drie doelstellingen heeft.

 • Het organiseren en aanbieden van kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang, d. i. voor- en naschoolse opvang op schooldagen en woensdagnamiddagen, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties te Ingelmunster en elders met een lage drempel voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar (DOEL 1)
 • het coördineren van deze opvang met andere initiatieven voor opvang, vrijetijdsbesteding, zorg- en of andere activiteiten en of ondersteuning voor kinderen, uitgaande van verschillende actoren (onder meer doch niet beperkt tot scholen, sportkampen, speelpleinwerking, activiteiten van jeugd- en sportorganisaties) (DOEL 2)
 • het initiëren en ondersteunen van socio-culturele ontwikkeling (DOEL 3)

Het aandeelhouderschap van de cvba BKI bestaat uit 3 groepen:

 • Er zijn 8 stichtende leden van de vennootschap. Deze 8 personen, afkomstig van Ingelmunster, vormen een volledige staalkaart van het maatschappelijk middenveld te Ingelmunster. Los van tijdelijke politieke coalities steunen ze toekomstgericht dit initiatief. Ze zijn het coöperatief gedachtengoed zeer genegen en leverden een inhoudelijke bijdrage voor de ontwikkeling van dit initiatief vertrekkend vanuit hun specifieke positie in de lokale gemeenschap.
  Beginselen van behoorlijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen de basis van dit initiatief.
 • Er zijn ouders-vennoten. Van zodra gezinnen gebruik maken van de diensten van de cvba BKI zijn ze vennoot als ze de toetredingsbijdrage van 25 euro hebben betaald.
  Bij het afsluiten van boekjaar 2015 waren er 67 ouders-vennoten.
 • Er zijn steunende vennoten. Dit zijn personen die de werking van de vennootschap genegen zijn en deze ondersteunen via één of meerdere steunaandelen van 25 euro. De cvba draagt daarbij de participatie van haar vennoten zeer hoog in het vaandel.

Comité van toezicht

 • De goede uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Ingelmunster, het OCMW van Ingelmunster en de cvba Buitenschoolse Kinderopvang Ingelmunster wordt opgevolgd door een comité van toezicht dat paritair samengesteld is, met als leden voor de gemeente Ingelmunster Windels Kurt en Verhamme Martine, voor het OCMW van Ingelmunster Vandecasteele Katrien en Decloedt Kurt en voor de cvba BKI Pillen Carla en Ronse Dominik.
 
Bollewerpstraat 5
8770 Ingelmunster
Ond.nr.: 0567 755 153
Villa Max © 2017 All Rights Reserved. Made by WITTER